Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στην “PREXV – Protection and Restoration of the Environment XV)”: Mavriou, Z., Alexandropoulou, I., Melidis, P., Karpouzas, D.G., Ntougias, S. (2020). Biotreatment of fruit processing wastewater of high fungicide content in a laboratory immobilized cell bioreactor, pp. 519-524. Protection and Restoration of the Environment XV, Patras, Greece.

I2020_PREXV

Μετάβαση στο περιεχόμενο