Πρόγραμμα Minotaur

Ανάπτυξη νέων καινοτόμων βιολογικών συστημάτων για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων επιβαρυμένων με γεωργικά φάρμακα από μεταποιητικές αγροτικές βιομηχανίες.

Δημοσίευση ερευνητικού άρθρου στο Διεθνές Περιοδικό “Environmental Pollution” με τίτλο «Isolation, characterization and industrial application of a Cladosporium herbarum fungal strain able to degrade the fungicide imazalil»

Papazlatani, C.V., Kolovou, M., Gkounou E.E., Azis, K., Mavriou, Z., Testembasis, S., Karaoglanidis, G.S., Ntougias, S., Karpouzas, D.G. (2022). Isolation, characterization and industrial application of a Cladosporium herbarum fungal strain able to degrade the...

Δημοσίευση ερευνητικού άρθρου στο Διεθνές Περιοδικό “Environmental Science and Pollution Research” με τίτλο «Bioprocess performance, transformation pathway, and bacterial community dynamics in an immobilized cell bioreactor treating fludioxonil-contaminated wastewater under microaerophilic conditions»

Mavriou, Ζ., Alexandropoulou, I., Melidis, P., Karpouzas, D.G., Ntougias, S. (2021). Bioprocess performance, transformation pathway, and bacterial community dynamics in an immobilized cell bioreactor treating fludioxonil-contaminated wastewater under microaerophilic...

Μετάβαση στο περιεχόμενο