Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στην “9th International Conference of MIKROBIOKOSMOS”: Mavriou, Z., Alexandropoulou, I., Melidis, P., Karpouzas, D.G., Ntougias, S. (2021). Bioprocessing of fludioxonil-containing wastewaters in an immobilized cell reactor under low dissolved oxygen conditions. 9th International Conference of MIKROBIOKOSMOS, 16-18 December, Athens, Greece.

e-poster_Ntougias

Μετάβαση στο περιεχόμενο