Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στην “9th International Conference of MIKROBIOKOSMOS”: Papazlatani, C., Kolovou, M., Gkounou, E., Azis, K., Mavriou, Z., Testembasis, S., Karaoglanidis, G., Karas, P., Tsetsekos, G., Katsoula, A., Ntougias, S., Karpouzas, D. (2021). Isolation, characterization and application of a mycosphaerella tassiana fungal isolate for the removal of imazalil from agro-industrial effluents. 9th International Conference of MIKROBIOKOSMOS, 16-18 December, Athens, Greece

Μετάβαση στο περιεχόμενο