Δημοσίευση ερευνητικού άρθρου στο Διεθνές Περιοδικό “Environmental Science and Pollution Research” με τίτλο «Bioprocess performance, transformation pathway, and bacterial community dynamics in an immobilized cell bioreactor treating fludioxonil-contaminated wastewater under microaerophilic conditions»

Mavriou, Ζ., Alexandropoulou, I., Melidis, P., Karpouzas, D.G., Ntougias, S. (2021). Bioprocess performance, transformation pathway, and bacterial community dynamics in an immobilized cell bioreactor treating fludioxonil-contaminated wastewater under microaerophilic...
Μετάβαση στο περιεχόμενο