Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας στην 7th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics and SECOTOX Conference

Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στην “7th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics and SECOTOX Conference»: Alexandropoulou I., Mavriou Z., Melidis P., Karpouzas D.G. and Ntougias S. (2019). Biodegradation...

Παρουσίαση στην ημερίδα “Αξιοποίηση Αποβλήτων Συσκευαστηρίων και Βιομηχανικών Χυμοποίησης Εσπεριδοειδών”

Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στην ημερίδα “Αξιοποίηση Αποβλήτων Συσκευαστηρίων και Βιομηχανικών Χυμοποίησης Εσπεριδοειδών”: Καρπούζας Δ. (2019) Μικροβιακή αποδόμηση γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων:...
Μετάβαση στο περιεχόμενο