Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στην “9th International Conference of MIKROBIOKOSMOS”: Karas, P., Mavriou, Z., Alexandropoulou, I., Ntougias, S., Karpouzas, D., Vasileiadis, S., Katsoula, A., Tsetsekos, G. (2021). Degradation of the highly persistent fungicide thiabendazole by a bacterial consortium in a benchtop bioreactor. 9th International Conference of MIKROBIOKOSMOS, 16-18 December, Athens, Greece.

Μετάβαση στο περιεχόμενο