Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στην “8th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics”: Mavriou, Z., Alexandropoulou, I., Melidis, P., Karpouzas, D.G., Ntougias, S. (2021). Efficiency of an immobilized cell bioreactor bioaugmented with a fludioxonil-degrading bacterium. 8th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics, 20-24 July, Thessaloniki, Greece.

I2021_VIII CEMEPE Proceedings 2021-Mavriou et al

Μετάβαση στο περιεχόμενο