Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στην “6th International Symposium on Green Chemistry, Sustainable Development and Circular Economy”: Alexandropoulou, I., Mavriou, Z., Melidis, P., Karpouzas, D.G., Ntougias S. (2020). Biodegradation of fludioxonil in bioreactor systems in the presence of amino acids. 6th International Symposium on Green Chemistry, Sustainable Development and Circular Economy, 20-23 September, Thessaloniki, Greece.

I2020_GreenChem_ Alexandropoulou et al

Μετάβαση στο περιεχόμενο