Δημοσίευση ερευνητικού άρθρου στο Διεθνές Περιοδικό “GMPC Thesis & Opinions Platform” με τίτλο «Towards a novel bioreactor technology for treating fungicide-rich wastewaters from the fruit packaging industry»

Melidis, P., Karpouzas, D.G., Ntougias, S. (2021). Towards a novel bioreactor technology for treating fungicide-rich wastewaters from the fruit packaging industry. GMPC Thesis & Opinions Platform 1(1), 3-5. https://doi.org/10.51585/gtop.2021.0002

Δημοσίευση ερευνητικού άρθρου στο Διεθνές Περιοδικό “Processes” με τίτλο «Evaluation of sand filtration and activated carbon adsorption for the post-treatment of a secondary biologically-treated fungicide-containing wastewater from fruit-packing industries»

Azis, K., Mavriou, Z., Karpouzas, D. G., Ntougias, S., Melidis, P. (2021). Evaluation of sand filtration and activated carbon adsorption for the post-treatment of a secondary biologically-treated fungicide-containing wastewater from fruit-packing industries. Processes...
Μετάβαση στο περιεχόμενο