Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στην ημερίδα “Αξιοποίηση Αποβλήτων Συσκευαστηρίων και Βιομηχανικών Χυμοποίησης Εσπεριδοειδών”:

Καρπούζας Δ. (2019) Μικροβιακή αποδόμηση γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων: Δημιουργία νέων εξειδικευμένων εμβολίων για την αποτοξικοποίηση αυτών των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων. Ημερίδα Δικτύωσης “Αξιοποίηση Αποβλήτων Συσκευαστηρίων και Βιομηχανικών Χυμοποίησης Εσπεριδοειδών”, Ξάνθη 10.5.2019.

Poster

Μετάβαση στο περιεχόμενο