Στην Λάρισα, στις 19 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του 1ου έτους υλοποίησης του ερευνητικού έργου Minotaur.

Μετάβαση στο περιεχόμενο