Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στο 8th Mikrobiokosmos Conference, Patras, Greece:

Zografina Mavriou, Ioanna Alexandropoulou, Paraschos Melidis, Dimitrios Karpouzas and Spyridon Ntougias (2019). Monitoring of the degradation of imazalil in a laboratory-scale immobilized cell bioreactor. 8th Mikrobiokosmos Conference, 18-20 April, Patra, Greece”

Μετάβαση στο περιεχόμενο