Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στο 8th Mikrobiokosmos Conference, Patras, Greece:

Papazlatani C., Perruchon C., Katsoula A., Lagos S., Papadopoulou ES., Vasileiadis S., Karas P., Karpouzas D.G.., 2019. Isolating bacteria able to rapidly degrade fungicides used in fruit-packaging industry: Tailored made inocula for the treatment of relevant agro-industrial effluents. 8th Symposium of Mikrobiokosmos, Patras 18-20 April 2019, p57.

Poster: Karas et al, MBK8_DK

Μετάβαση στο περιεχόμενο