Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στo 11th World Congress on Water Resources and Environment (EWRA 2019) “Managing Water Resources for a Sustainable Future:

Alexandropoulou I., Mavriou Z., Melidis P., Karpouzas D.G. and Ntougias S. (2019). Biodegradation potential of bacteria capable of growing in an imazalil-rich wastewater. 11th World Congress on Water Resources and Environment (EWRA 2019) “Managing Water Resources for a Sustainable Future”, 25-29 June, Madrid, Spain.

Μετάβαση στο περιεχόμενο