Presentation in the 8th Mikrobiokosmos Conference

Presentation of the following research work in the 8th Mikrobiokosmos Conference, Patras, Greece: “Zografina Mavriou, Ioanna Alexandropoulou, Paraschos Melidis, Dimitrios Karpouzas and Spyridon Ntougias (2019). Monitoring of the degradation of imazalil in a...
Skip to content