Δράσεις

Δημοσίευση ερευνητικού άρθρου στο Διεθνές Περιοδικό “Environmental Science and Pollution Research” με τίτλο “Biotreatment and bacterial succession in an upflow immobilized cell bioreactor fed with fludioxonil wastewater”

Δημοσίευση ερευνητικού άρθρου στο Διεθνές Περιοδικό “Environmental Science and Pollution Research” με τίτλο “Biotreatment and bacterial succession in an upflow immobilized cell bioreactor fed with fludioxonil wastewater” Mavriou, Z., Alexandropoulou, I., Melidis, P.,...

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας στo 11th World Congress on Water Resources and Environment (EWRA 2019) “Managing Water Resources for a Sustainable Future”

Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στo 11th World Congress on Water Resources and Environment (EWRA 2019) “Managing Water Resources for a Sustainable Future: Alexandropoulou I., Mavriou Z., Melidis P., Karpouzas D.G. and Ntougias S. (2019). Biodegradation...

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας στην 7th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics and SECOTOX Conference

Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στην “7th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics and SECOTOX Conference»: Alexandropoulou I., Mavriou Z., Melidis P., Karpouzas D.G. and Ntougias S. (2019). Biodegradation...

Παρουσίαση στην ημερίδα “Αξιοποίηση Αποβλήτων Συσκευαστηρίων και Βιομηχανικών Χυμοποίησης Εσπεριδοειδών”

Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στην ημερίδα "Αξιοποίηση Αποβλήτων Συσκευαστηρίων και Βιομηχανικών Χυμοποίησης Εσπεριδοειδών": Καρπούζας Δ. (2019) Μικροβιακή αποδόμηση γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων: Δημιουργία νέων...

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας στο 8th Mikrobiokosmos Conference (Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος)

Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στο 8th Mikrobiokosmos Conference, Patras, Greece: Papazlatani C., Perruchon C., Katsoula A., Lagos S., Papadopoulou ES., Vasileiadis S., Karas P., Karpouzas D.G.., 2019. Isolating bacteria able to rapidly degrade...

Παρουσίαση στο 10th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment & 16th Symposium on Chemistry and Fate of Modern Pesticides joined to 10th MGPR International Symposium of Pesticides in Food and the Environment in Mediterranean Countries:

Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στο 10th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment & 16th Symposium on Chemistry and Fate of Modern Pesticides joined to 10th MGPR International Symposium of Pesticides in...

Μετάβαση στο περιεχόμενο